Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “tiết lộ một lợi ích không ngờ”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 28

Kỹ thuật #28:

TIẾT LỘ MỘT LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo thôi miên của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

Làm thế nào để khán giả đứng lên tán thưởng không ngớt mỗi khi bạn cất tiếng nói

Đọc tiếp

Post Navigation