Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “pr”

8 PHONG CÁCH VIẾT QUẢNG CÁO mà mọi Copywriter đều phải biết – Kỳ 5

*Tham khảo bài viết mở đầu và các phong cách khác ở đây;

Phong cách #5:

SỬ DỤNG CHỨNG THỰC TỪ BÊN THỨ BA

8 PHONG CÁCH VIẾT QUẢNG CÁO mà mọi Copywriter đều phải biết – Kỳ 5 - Phan Nguyễn Khánh Đan

Một trong những kỹ thuật quen thuộc nhằm làm tăng hiệu quả trong viết quảng cáo chính là sử dụng chứng thực từ bên thứ ba. Và đây cũng đồng thời là một phong cách viết mà bạn có thể áp dụng trong phần lớn bài viết quảng cáo của mình, bên cạnh những phần chữ miêu tả sản phẩm.

Đọc tiếp

Post Navigation