Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “những từ khóa sát thủ”

10 ĐIỀU RĂN giúp Bạn Tiến Bộ Không Ngừng trong công việc viết quảng cáo – Kỳ 6

Bí kíp #6

VIẾT MỘT TIÊU ĐỀ QUẢNG CÁO THẬT ĐÁNH ĐỘNG

10 ĐIỀU RĂN giúp Bạn Tiến Bộ Không Ngừng trong công việc viết quảng cáo – Kỳ 6 - Phan Nguyễn Khánh Đan

Sau khi Tiêu đề Email (Subject line) thuyết phục người đọc mở email chào hàng của bạn giữa hàng hà sa số những lá thư khác, thì Tiêu đề quảng cáo sẽ quyết định xem họ có đọc mẩu quảng cáo bạn viết trong đó hay không.

Đọc tiếp

Post Navigation