Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “nhận xét của khách hàng”

NGHỆ THUẬT VIẾT BROCHURE QUẢNG CÁO – Kỳ 5

Bí kíp #5:

NHỮNG LỜI KHEN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC
VỀ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN

NGHỆ THUẬT VIẾT BROCHURE QUẢNG CÁO – Kỳ 5 - Sử dụng nhận xét của khách hàng

[ Xem bài mở đầu và tổng kết cả 9 bí kíp ở đây ]

Những nhận xét tích cực của các khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn đã luôn là một công cụ quảng bá và thuyết phục hữu hiệu trong mọi ấn phẩm quảng cáo, bao gồm cả brochure.

Nếu khách hàng gửi thư hoặc email cho bạn mà trong đó, họ khen ngợi sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty bạn, hãy sử dụng những lời khen này trong brochure của mình với sự cho phép của họ.

Đọc tiếp

Post Navigation