Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “nghiên cứu thật kỹ những công ty mà bạn muốn đầu quân vào”

10 LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH để bạn THÀNH CÔNG *SỚM* hơn những người khác – Lời Khuyên 4

(Xem Bài Mở Đầu giới thiệu chung về 10 lời khuyên bổ ích để thành công sớm trong nghề viết quảng cáo)

Lời Khuyên số 4:

NGHIÊN CỨU THẬT KỸ NHỮNG CÔNG TY
MÀ BẠN MUỐN ĐẦU QUÂN VÀO

 10 LỜI KHUYÊN BỔ ÍCH để bạn THÀNH CÔNG *SỚM* hơn những người khác - Lời Khuyên 4

Lần nữa, đây là một lời khuyên đáng tiếp thu không chỉ với copywriter hay nhà quảng cáo trẻ mà còn cần thiết trong bất kỳ lĩnh vực hay nghề nghiệp nào.

Đọc tiếp

Post Navigation