Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “nêu những lý do”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 29

Kỹ thuật #29:

NÊU NHỮNG LÝ DO

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo thôi miên của Joe Vitale - Kỳ 29 - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

3 lý do bạn nên viết sách
7 lý do bạn nên gặp vị bác sĩ này ngay hôm nay
9 lý do bạn nên sử dụng dịch vụ giúp việc này

Đọc tiếp

Post Navigation