Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “nền đen chữ trắng”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 25

Kỹ thuật #25:

CẨN THẬN VỚI NỀN ĐEN CHỮ TRẮNG

Phan Nguyễn Khánh Đan 2016 02 29

Bạn có thể dùng phong cách thiết kế âm bản (nền đen – chữ trắng) cho tiêu đề, nhưng đừng lạm dụng nó trên toàn bộ mẩu quảng cáo, trang web hoặc thư chào hàng của bạn.

Đọc tiếp

Post Navigation