Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “kỹ thuật #30”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 30

Kỹ thuật #30:

THỦ PHÁP TRƯỚC-SAU

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Kỹ thuật 30 - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

Những điều nên và không nên khi chọn mua ô-tô đã qua sử dụng

Đọc tiếp

Post Navigation