Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “kỹ thuật #29”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 29

Kỹ thuật #29:

NÊU NHỮNG LÝ DO

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo thôi miên của Joe Vitale - Kỳ 29 - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

3 lý do bạn nên viết sách
7 lý do bạn nên gặp vị bác sĩ này ngay hôm nay
9 lý do bạn nên sử dụng dịch vụ giúp việc này

Đọc tiếp

Post Navigation