Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “kỹ thuật #28”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 28

Kỹ thuật #28:

TIẾT LỘ MỘT LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo thôi miên của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

Làm thế nào để khán giả đứng lên tán thưởng không ngớt mỗi khi bạn cất tiếng nói

Đọc tiếp

Post Navigation