Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “kỹ thuật #25”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 25

Kỹ thuật #25:

CẨN THẬN VỚI NỀN ĐEN CHỮ TRẮNG

Phan Nguyễn Khánh Đan 2016 02 29

Bạn có thể dùng phong cách thiết kế âm bản (nền đen – chữ trắng) cho tiêu đề, nhưng đừng lạm dụng nó trên toàn bộ mẩu quảng cáo, trang web hoặc thư chào hàng của bạn.

Đọc tiếp

Post Navigation