Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “kỹ thuật #24”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 24

Kỹ thuật #24:

“DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY”

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

Hư ống nước? Chuyện nhỏ!
Một mẹo đơn giản để chống dột mùa mưa

Đọc tiếp

Post Navigation