Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “kỹ thuật #23”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 23

Kỹ thuật #23:

CẨN THẬN VỚI SỰ HÀI HƯỚC

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Không phải ai cũng thích những trò cười.

Đọc tiếp

Post Navigation