Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “hiệu ứng tâm lý”

7 TUYỆT CHIÊU thuyết phục người tiêu dùng mua hàng online – Kỳ 2

*Xem bài mở đầu và tổng kết ở đây;

Tuyệt chiêu #2

CHO THẤY SỰ KHAN HIẾM CỦA SẢN PHẨM

 7 TUYỆT CHIÊU thuyết phục người tiêu dùng mua hàng online – Kỳ 2 - Tâm lý học trong quảng cáo - Nỗi sợ sự khan hiếm - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

Đây tiếp tục là một thủ thuật bán hàng hiệu nghiệm xuất phát từ một hiện tượng tâm lý bất biến của con người, được các nhà tâm lý học đặt tên là Nỗi sợ Sự Khan Hiếm (Scarcity Error): Thứ gì càng ít ỏi hoặc hiếm hoi, người ta càng thấy nó quý giá.

Đọc tiếp

7 TUYỆT CHIÊU thuyết phục người tiêu dùng mua hàng online – Kỳ 1

*Xem bài mở đầu và tổng kết ở đây;

Tuyệt chiêu #1

“NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐÃ MUA GÌ?”

7 TUYỆT CHIÊU thuyết phục người tiêu dùng mua hàng online – Kỳ 1 - Những người khác đã mua gì? - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

Đây là một đặc điểm thuộc về tâm lý cố hữu của con người. Chúng ta thường thích nghe ngóng hoặc tìm hiểu xem những người khác đang làm gì hoặc mua gì, nhất là những khi chúng ta không chắc chắn vào khả năng lựa chọn của mình. Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “Bằng chứng xã hội” (Social Proof): Con người có xu hướng ra quyết định trên cơ sở hành vi của đám đông xung quanh mình – với suy nghĩ rằng những người khác hẳn là có tri thức hoặc hiểu biết về vấn đề đó thấu đáo hơn mình.

Đọc tiếp

Post Navigation