Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “dễ như trở bàn tay”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 24

Kỹ thuật #24:

“DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY”

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

Hư ống nước? Chuyện nhỏ!
Một mẹo đơn giản để chống dột mùa mưa

Đọc tiếp

Post Navigation