Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “cường điệu những lợi ích”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 26

Kỹ thuật #26:

CƯỜNG ĐIỆU NHỮNG LỢI ÍCH DÀNH CHO ĐỘC GIẢ

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2016 03 02

*Ví dụ:

Chấm dứt những tháng ngày ngủ như cá mòi! Hãy say giấc như một vị Vua!
Dùng “Gối nhạc” để say giấc nồng cùng Neil Diamond!

Con người ta luôn thích hành động. Họ khao khát được là một phần của những cuộc chơi. Hãy cho họ biết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thú vị như thế nào bằng cách nêu bật và cường điệu những lợi ích chúng mang lại.

Đọc tiếp

Post Navigation