Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “công thức hcdc”

7 CÔNG THỨC VIẾT QUẢNG CÁO VƯỢT THỜI GIAN – Kỳ 1

Xem lại bài giới thiệu sơ lược 7 công thức

Công thức #1:

CÔNG THỨC “TỨ TRỤ”

Phan Nguyễn Khánh Đan 2015 01 25

Đây là công thức mẫu mực được phát minh và giảng dạy bởi AWAI (American Writers and Artists Inc.) – một viện đào tạo có gần 20 năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện và đào tạo dân viết lách và copywriter ở Mỹ. Công thức “Tứ trụ” không chỉ được áp dụng cho công việc viết quảng cáo, mà còn phát huy tác dụng ở nhiều hoạt động khác như viết văn, viết báo và mọi loại giao tiếp có tính chất thuyết phục bằng chữ viết hay lời nói.

Gọi là “Tứ trụ” bởi công thức này dựa trên bốn tiêu chí cơ bản và tuyệt đối không thể thiếu của một mẩu quảng cáo hay một văn bản thuyết phục bất kỳ:

Đọc tiếp

Post Navigation