Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “công thức đã được kiểm chứng và thừa nhận”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 27

Kỹ thuật #27:

SỬ DỤNG NHỮNG KHUÔN MẪU VÀ CÔNG THỨC
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG VÀ THỪA NHẬN

30 kỹ thuật viết tiêu đề thôi miên của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2016 03 05

Ví dụ:

HÀNG MỚI VỀ – Phương pháp thống kê mới!
LỜI KHUYÊN dành cho những người chủ gia đình!
SỰ THẬT VỀ quy trình sửa giày

David Ogilvy, trong cuốn sách Lời tự thú của một Nhà quảng cáo, đã liệt kê những từ khóa luôn luôn hiệu quả trong tiêu đề như sau:

Đọc tiếp

Post Navigation