Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “chứng thực sản phẩm”

7 TUYỆT CHIÊU thuyết phục người tiêu dùng mua hàng online – Kỳ 3

*Xem bài mở đầu và tổng kết ở đây;

Tuyệt chiêu #3

CÔNG KHAI CÁC BÀI ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM
CỦA NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA

7 TUYỆT CHIÊU thuyết phục người tiêu dùng mua hàng online – Kỳ 3 - Công khai các bài đánh giá sản phẩm của khách hàng - ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan

Các bài đánh giá, chấm điểm hoặc rating về sản phẩm của đám đông có ảnh hưởng lớn đối với quyết định mua hay không mua sản phẩm đó của người tiêu dùng. Sản phẩm của bạn càng đại chúng, phần đánh giá của khách hàng càng có vai trò mạnh mẽ hơn trong việc thuyết phục thêm nhiều người khác mua sản phẩm. Amazon.com chính là một trong những website thương mại điện tử tiên phong và thành công trong việc tạo ra doanh số đột biến nhờ vào hệ thống các bài đánh giá của độc giả kiêm người mua hàng.

Đọc tiếp

Post Navigation