Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “chứng thực khách hàng”

10 ĐIỀU RĂN giúp Bạn Tiến Bộ Không Ngừng trong công việc viết quảng cáo – Kỳ 9

Bí kíp #9

SỬ DỤNG NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG

Phan Nguyễn Khánh Đan - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - 2015 11 28

Là một nhà quảng cáo, hãy luôn thu thập những ý kiến và nhận xét tích cực của khách hàng về sản phẩm của bạn. Một lời khen chân thật từ khách hàng sẽ giúp cho chiến dịch quảng cáo của bạn thêm giá trị và đáng tin cậy. Bạn thể hiện những lời nhận xét của khách hàng càng sinh động, công chúng càng cảm thấy mẩu quảng cáo và sản phẩm của bạn thêm gần gũi và đáng tin.

Đọc thêm

Post Navigation