Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “cho đi miễn phí”

NGHỆ THUẬT VIẾT BROCHURE QUẢNG CÁO – Kỳ 6

Bí kíp #6:

CHIA SẺ THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO ĐỘC GIẢ
MỘT CÁCH MIỄN PHÍ

NGHỆ THUẬT VIẾT BROCHURE QUẢNG CÁO – Kỳ 6 - Chia sẻ thông tin hữu ích cho độc giả một cách miễn phí

 [ Xem bài mở đầu và tổng kết cả 9 bí kíp ở đây ]

So với một mẩu quảng cáo thông thường, bạn có khá nhiều không gian để viết trong một cuốn brochure. Với những thông tin hữu ích mà bạn không thể chia sẻ trong các mẩu quảng cáo, chiến dịch quảng bá hoặc những ấn phẩm khác, cuốn brochure chính là nơi mà bạn có thể thể hiện chúng.

Đọc tiếp

Post Navigation