Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “cảnh báo độc giả”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 24

Kỹ thuật #24:

“DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY”

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

Hư ống nước? Chuyện nhỏ!
Một mẹo đơn giản để chống dột mùa mưa

Đọc tiếp

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 23

Kỹ thuật #23:

CẨN THẬN VỚI SỰ HÀI HƯỚC

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Không phải ai cũng thích những trò cười.

Đọc tiếp

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 22

Kỹ thuật #22:

CẢNH BÁO ĐỘC GIẢ

30 kỹ thuật viết tiêu đề của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2016 02 18

*Ví dụ:

Lời cảnh báo dành cho các bác sĩ!
Cảnh báo: Lũ trẻ nhà bạn có hay táy máy chiếc loa này?
Cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp nhỏ!

Đọc tiếp

Post Navigation