Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “cẩn thận với sự hài hước”

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 23

Kỹ thuật #23:

CẨN THẬN VỚI SỰ HÀI HƯỚC

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Không phải ai cũng thích những trò cười.

Đọc tiếp

Post Navigation