Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “các thể loại viết quảng cáo”

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 4: Content Copywriter

Xem lại:
Bài mở đầu
Kỳ 1: Copywriter chào hàng
Kỳ 2: Copywriter kỹ thuật
Kỳ 3: SEO Copywriter

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 4: Content Copywriter - Phan Nguyễn Khánh Đan

Copywriter viết nội dung web (Content copywriter) được cá nhân hoặc doanh nghiệp thuê để thường xuyên cập nhật nội dung và bài viết mới – với tần suất có thể là hàng tháng, hàng tuần hoặc thậm chí mỗi ngày – nhằm quảng bá tên tuổi cho cá nhân, tập thể hoặc thương hiệu.

Đọc tiếp

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 3: SEO Copywriter

Xem lại:
Bài mở đầu
Kỳ 1: Copywriter chào hàng
Kỳ 2: Copywriter kỹ thuật

Kỳ 3: COPYWRITER VIẾT SEO

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 3: SEO Copywriter - Phan Nguyễn Khánh Đan 2015 08 15

Copywriter viết SEO là một loại hình viết quảng cáo mới xuất hiện nhờ công nghệ nối mạng Internet cũng như sự ra đời của Internet Marketing (tiếp thị bằng Internet). SEO copywriter chuyên viết bài trên các trang web.

Đọc tiếp

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 2: Copywriter kỹ thuật

Xem lại:
Bài mở đầu
Kỳ 1: Copywriter chào hàng

Kỳ 2: COPYWRITER KỸ THUẬT

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 2: Copywriter kỹ thuật - kem - Phan Nguyễn Khánh Đan 2015 08 12

Công việc của một copywriter kỹ thuật tương tự copywriter chào hàng, trừ một điểm khác biệt duy nhất: Những copywriter này sở hữu kiến thức chuyên môn của một ngành công nghiệp cụ thể liên quan đến sản phẩm mà họ viết.

Đọc tiếp

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 1: Copywriter chào hàng

*Xem lại Bài mở đầu;

Kỳ 1: COPYWRITER CHÀO HÀNG

CÁC THỂ LOẠI VIẾT QUẢNG CÁO – Kỳ 1: Copywriter chào hàng - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2015 08 09

Đây chính là thể loại viết quảng cáo Căn Bản và Phổ Biến nhất trong giới kinh doanh và tiếp thị hiện nay. Nó phổ biến đến nỗi bạn không nhất thiết phải là một copywriter để làm công việc chào hàng này, bởi nhiều khi chúng ta đang thực hiện nó hàng ngày mà chẳng hay.

Đọc tiếp

Post Navigation