Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Archive for the tag “biết yêu chính mình”

10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 9 và 10

Nguồn: GE Consulting
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan dịch và tổng hợp

*Xem bài viết tổng kết ở đây;

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo 2013 02 09

LỜI KHUYÊN SỐ 9: “MỘT BẢN HỒ SƠ BIẾT NÓI”

Nếu bạn muốn biết cuốn hồ sơ năng lực công ty của mình đã hiệu quả hay chưa, hãy kiểm tra xem bạn có thể tóm tắt và trình bày lại một cách ngắn gọn bằng lời nói (hoặc các phương tiện khác) được hay không.

Đọc tiếp

Post Navigation