Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 29

Kỹ thuật #29:

NÊU NHỮNG LÝ DO

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo thôi miên của Joe Vitale - Kỳ 29 - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

3 lý do bạn nên viết sách
7 lý do bạn nên gặp vị bác sĩ này ngay hôm nay
9 lý do bạn nên sử dụng dịch vụ giúp việc này

Những lý do sẽ giúp cho độc giả gắn kết với mẩu quảng cáo của bạn. Nếu muốn hiểu thêm vì sao, họ buộc lòng phải đọc tiếp.

Bí kíp để phương pháp này luôn phát huy tác dụng là nhắm thẳng vào đối tượng khách hàng bạn muốn. Nếu bạn đang quảng cáo cho dịch vụ kế toán, hãy cho khách hàng những lý do vì sao họ nên sử dụng dịch vụ kế toán của bạn. Nếu bạn đang quảng cáo cho một tiệm bánh, hãy nêu lên những lý do vì sao bánh của bạn ngon hơn những nơi khác.

—trích sách “THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ”
Tác giả: Joe Vitale
Dịch giả: Ths. Phan Nguyễn Khánh Đan.

*Kỳ tới: Kỹ thuật #30 – Thủ pháp trước-sau.

.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: