Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 27

Kỹ thuật #27:

SỬ DỤNG NHỮNG KHUÔN MẪU VÀ CÔNG THỨC
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM CHỨNG VÀ THỪA NHẬN

30 kỹ thuật viết tiêu đề thôi miên của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2016 03 05

Ví dụ:

HÀNG MỚI VỀ – Phương pháp thống kê mới!
LỜI KHUYÊN dành cho những người chủ gia đình!
SỰ THẬT VỀ quy trình sửa giày

David Ogilvy, trong cuốn sách Lời tự thú của một Nhà quảng cáo, đã liệt kê những từ khóa luôn luôn hiệu quả trong tiêu đề như sau:

Từ ngữ viết quảng cáo (trích trang 272 sách “Thôi miên bằng ngôn từ” của Joe Vitale, dịch giả Phan Nguyễn Khánh Đan)

Cũng theo Ogilvy, bạn có thể kéo dài tiêu đề bằng cách thêm vào những từ ngữ thân mật, chẳng hạn như thân mến, thân yêu, tự hào, các bạn hay các bé, tùy từng trường hợp cụ thể.

—trích sách “THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ”
Tác giả: Joe Vitale
Dịch giả: Ths. Phan Nguyễn Khánh Đan.

*Kỳ tới: Kỹ thuật #28 – Tiết lộ một lợi ích không ngờ.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: