Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 26

Kỹ thuật #26:

CƯỜNG ĐIỆU NHỮNG LỢI ÍCH DÀNH CHO ĐỘC GIẢ

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2016 03 02

*Ví dụ:

Chấm dứt những tháng ngày ngủ như cá mòi! Hãy say giấc như một vị Vua!
Dùng “Gối nhạc” để say giấc nồng cùng Neil Diamond!

Con người ta luôn thích hành động. Họ khao khát được là một phần của những cuộc chơi. Hãy cho họ biết sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn thú vị như thế nào bằng cách nêu bật và cường điệu những lợi ích chúng mang lại.

Ở một tiêu đề quảng cáo giường ngủ cỡ lớn, trong khi tiêu đề cũ Giường ngủ cỡ lớn rất rộng rãi quá nhàm chán, thì tiêu đề mới của nó – Chấm dứt những tháng ngày ngủ như cá mòi! Hãy say giấc như một vị Vua! lại có sức hút khó cưỡng. Cường điệu hay kịch tính hóa cũng chính là một biện pháp thôi miên.

—trích sách “THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ”
Tác giả: Joe Vitale
Dịch giả: Ths. Phan Nguyễn Khánh Đan.

*Kỳ tới: Kỹ thuật #27 – Sử dụng những khuôn mẫu, công thức đã được kiểm chứng và thừa nhận.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: