Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 25

Kỹ thuật #25:

CẨN THẬN VỚI NỀN ĐEN CHỮ TRẮNG

Phan Nguyễn Khánh Đan 2016 02 29

Bạn có thể dùng phong cách thiết kế âm bản (nền đen – chữ trắng) cho tiêu đề, nhưng đừng lạm dụng nó trên toàn bộ mẩu quảng cáo, trang web hoặc thư chào hàng của bạn.

Hình thức trình bày kiểu âm bản có thể gây khó chịu cho người đọc. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ dùng nó để làm nổi tiêu đề, nó sẽ giúp làm tăng khả năng gây chú ý với người đọc.

—trích sách “THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ”
Tác giả: Joe Vitale
Dịch giả: Ths. Phan Nguyễn Khánh Đan.

*Kỳ tới: Kỹ thuật #26 – Cường điệu những lợi ích.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: