Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 24

Kỹ thuật #24:

“DỄ NHƯ TRỞ BÀN TAY”

30 kỹ thuật viết tiêu đề quảng cáo của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan

Ví dụ:

Hư ống nước? Chuyện nhỏ!
Một mẹo đơn giản để chống dột mùa mưa

Con người ai cũng muốn đạt được kết quả nhanh chóng và dễ dàng. Nếu bạn hoặc sản phẩm của bạn có thể giúp cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng và thoải mái hơn, hãy nói thẳng điều đó với họ.

—trích sách “THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ”
Tác giả: Joe Vitale
Dịch giả: Ths. Phan Nguyễn Khánh Đan.

*Kỳ tới: Kỹ thuật #25 – Cẩn thận với thiết kế quảng cáo.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: