Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

30 KỸ THUẬT VIẾT TIÊU ĐỀ THÔI MIÊN của JOE VITALE – Kỳ 22

Kỹ thuật #22:

CẢNH BÁO ĐỘC GIẢ

30 kỹ thuật viết tiêu đề của Joe Vitale - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2016 02 18

*Ví dụ:

Lời cảnh báo dành cho các bác sĩ!
Cảnh báo: Lũ trẻ nhà bạn có hay táy máy chiếc loa này?
Cảnh báo dành cho những người chủ doanh nghiệp nhỏ!

Bạn có thể gây chú ý cho mọi người bằng cách phát đi một thông điệp cảnh báo. Các cảnh báo luôn có tính chất hứa hẹn thông tin và khơi gợi sự tò mò. Chúng cũng là những tác nhân thôi miên hiệu quả.

—trích sách “THÔI MIÊN BẰNG NGÔN TỪ”
Tác giả: Joe Vitale
Dịch giả: Ths. Phan Nguyễn Khánh Đan.

*Kỳ tới: Kỹ thuật #23 – Cẩn thận với sự hài hước

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: