Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 12

Chia sẻ bởi:
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan,
Dịch giả cuốn sách dạy viết quảng cáo nổi tiếng Thôi Miên Bằng Ngôn Từ
Admin hệ thống website Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

BÀI HỌC SỐ 12: ĐÃ CHƠI, LÀ PHẢI THẲNG… NHƯNG…

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan 2013 07 29

Ogilvy nói:

“Đã chơi là phải thắng, nhưng không quên tận hưởng niềm vui.”

Hãy luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt lạc quan và tích cực. Kể cả trong những ngày tháng tồi tệ nhất của nghiệp quảng cáo, chúng ta vẫn có thể và đã làm ra được những tác phẩm để đời.

Hãy duy trì thói quen làm nên những điều tuyệt diệu mỗi ngày – viết ra những bài viết, bài blog thật hữu ích và ý nghĩa dành cho những độc giả cần nó và sẵn sàng chia sẻ nó.

Tham vọng sự nghiệp không hề đồng nghĩa với việc bạn phải hy sinh những niềm vui cá nhân. Tham vọng chỉ có ý nghĩa khi và chỉ khi bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và đam mê với công việc mình đã chọn.

KỲ TỚI: BÀI HỌC SỐ 13 – DÁM ƯỚC MƠ LỚN!

*Xem lại các bài trước:

Lời Mở Đầu
Bài Học Số 1
Bài Học Số 2
Bài học số 3
Bài Học Số 4
Bài học số 5a
Bài Học Số 5b
Bài Học Số 6
Bài Học Số 7
Bài Học Số 8
Bài Học Số 9
Bài Học Số 10 & 11

/

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: