Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 4

*Bài viết tổng hợp từ Copyblogger và nhiều nguồn khác.

*Dịch, tổng hợp và chia sẻ:
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan,
Giám đốc công ty phát hành sách Con Đường Tri Thức
kiêm admin website Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

BÀI HỌC SỐ 4: TÀI NĂNG LÀ CÁI CHI CHI?  

Phan Nguyễn Khánh Đan - nhà sách trực tuyến Sức Mạnh Ngòi Bút 2013 07 20

Ogilvy nói:

“Tài năng? Tôi tin rằng nó chỉ được tìm thấy ở những kẻ nổi loạn, những tay cá biệt và những cái đầu bất trị.”

Bài học này của David Ogilvy rất ngắn gọn: Bạn muốn trở thành một tài năng trong một lĩnh vực bất kỳ (cụ thể ở đây là công việc viết quảng cáo) thì trước hết, hãy dám Khác Biệt!

Pablo Picasso nổi tiếng vì phong cách hội họa ông Khác Biệt với các họa sĩ khác.

Steve Jobs nổi tiếng vì những suy nghĩ và ý tưởng Khác Biệt (hay Cá Biệt) của ông, nhờ đó mà làm cho tên tuổi của Apple trở nên lẫy lừng.

David Ogilvy là copywriter duy nhất trong lịch sử được vinh danh trên tạp chí Time, vì ông dám nghĩ khác và làm khác với những tay viết quảng cáo xung quanh.

Biết đâu người kế tiếp sẽ là bạn 🙂 ?

KỲ TỚI: BÀI HỌC SỐ 5 – “GIỎI NGOẠI NGỮ”

* Xem lại các bài trước:

Lời Mở Đầu
Bài Học Số 1
Bài Học Số 2
Bài học số 3

/

Single Post Navigation

8 thoughts on “13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 4

  1. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 5a | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  2. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 5b | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  3. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 6 | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  4. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 7 | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  5. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 8 | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  6. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 9 | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  7. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 10 | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  8. Pingback: 13 BÀI HỌC VƯỢT THỜI GIAN từ VỊ CHA ĐẺ CỦA NGÀNH QUẢNG CÁO – Bài Học Số 12 | Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: