Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 7 và 8

Nguồn: GE Consulting
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan dịch và tổng hợp

*Xem bài viết tổng kết ở đây;

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo 2013 02 06

LỜI KHUYÊN SỐ 7 – THƯƠNG HIỆU HAY LÀ CHẾT?

Thương hiệu chính là tên cuộc chơi của bạn, là chìa khóa thành công của mọi nhà kinh doanh.

Dù bạn thực hiện hồ sơ năng lực của công ty mình với hình thức một cuốn sách hay một bài trình chiếu PowerPoint, hãy luôn gắn kết tên công ty với logo cũng như hệ thống nhận dạng thương hiệu của doanh nghiệp mình nói chung.

LỜI KHUYÊN SỐ 8 – KẾT NỐI VỚI ĐỘC GIẢ

Trong hồ sơ năng lực công ty, đừng chỉ đề cập những thông tin liên hệ quen thuộc của công ty mình như địa chỉ cơ sở, website, địa chỉ mail và số điện thoại. Mà còn hãy dành không gian cho các kênh quảng bá và các mạng xã hội của doanh nghiệp như Blog, Facebook, Twitter, Youtube,… nhằm mục đích dẫn dòng độc giả tìm đến mình.

Theo thời gian, việc này sẽ góp phần biến độc giả thành khách hàng, và từ khách hàng chuyển thành khách hàng trung thành của công ty bạn.

KỲ TỚI: LỜI KHUYÊN SỐ 9 – “MỘT BẢN HỒ SƠ BIẾT NÓI”

Single Post Navigation

2 thoughts on “10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 7 và 8

  1. Pingback: 10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 9 và 10 « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  2. Pingback: Tổng hợp loạt bài “VIẾT HỒ SƠ NĂNG LỰC CHO CÔNG TY” – NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: