Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 3 và 4

Nguồn: GE Consulting
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan dịch và tổng hợp

*Xem bài viết tổng kết ở đây;

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo 2013 01 24

LỜI KHUYÊN SỐ 3 – HÌNH MINH HỌA THUYẾT PHỤC & Ý NGHĨA

Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta có câu, “Hình ảnh nói thay nghìn ngôn từ”. Hãy bố trí trong cuốn hồ sơ năng lực công ty của bạn những hình ảnh minh họa liên quan đến chủ đề của mục tương ứng. Chúng vừa có tác dụng gây ấn tượng, vừa phải hoàn thành nhiệm vụ giải thích thêm câu chuyện tương ứng trên trang đó bên cạnh những nội dung viết bằng chữ.

LỜI KHUYÊN SỐ 4 – SỬ DỤNG CHỨNG THỰC VÀ BẢNG BIỂU

Cuốn hồ sơ năng lực của công ty bạn sẽ thuyết phục hơn nữa nếu có được những sự chứng thực, chẳng hạn như các chứng chỉ chất lượng, bằng khen từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức hoặc các viện kiểm định có uy tín. Do bạn không thể chèn trực tiếp các loại giấy tờ này vào cuốn hồ sơ năng lực cỡ A4 được, nên hãy thể hiện chúng bằng những hình ảnh thu nhỏ hoặc những biểu tượng (icon) mang tính đại diện.

Một số những tổ chức hoặc hạng mục kiểm định chất lượng của ISO hay GMP cũng có những logo hoặc biểu tượng riêng. Nếu doanh nghiệp của bạn từng được chứng nhận bởi những tổ chức này, bạn hoàn toàn có thể thể hiện những logo, biểu tượng này – bên cạnh những nội dung bằng chữ – trong hồ sơ năng lực để giúp nâng cao giá trị và uy tín công ty một cách thuyết phục.

KỲ TỚI: LỜI KHUYÊN SỐ 5 – NHỊP NHÀNG SỐ VÀ CHỮ

Single Post Navigation

4 thoughts on “10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 3 và 4

  1. Pingback: 10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 5 và 6 « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  2. Pingback: 10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 7 và 8 « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  3. Pingback: 10 LỜI KHUYÊN để có một bản hồ sơ năng lực ĐẸP cho công ty – Lời khuyên số 9 và 10 « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  4. Pingback: Tổng hợp loạt bài “VIẾT HỒ SƠ NĂNG LỰC CHO CÔNG TY” – NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: