Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

3 BƯỚC để có một bản Hồ Sơ Năng Lực Công Ty ẤN TƯỢNG – Bước 2

Nguồn: Allison Bliss Consulting
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan dịch và tổng hợp

*Xem bài viết tổng kết ở đây;

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo 2013 01 07

BƯỚC 2: TRUYỀN TẢI ĐƯỢC CÁ TÍNH DOANH NGHIỆP

Một bản hồ sơ năng lực công ty có chất lượng không chỉ bao gồm những miêu tả tốt về sản phẩm hoặc dịch vụ, mà còn phải thể hiện được phần nào linh hồn, cá tính doanh nghiệp hoặc văn hóa công ty.

Việc cung cấp các thông tin về các mục tiêu chiến lược, sứ mệnh của doanh nghiệp (nằm ngoài phần tuyên bố sứ mệnh đã được cố định) và những đóng góp cho cộng đồng sẽ giúp làm tăng tính nhân bản cho hồ sơ năng lực và dễ thu hút người đọc hơn.

Bước này được đề xuất dựa trên nguyên tắc Con người sẽ cảm thấy gần gũi với những gì thuộc về con người. Do vậy, hãy thêm vào hồ sơ năng lực những nội dung được viết từ góc nhìn nhân văn. Chẳng hạn, bạn có thể kể về các hoạt động cộng đồng của doanh nghiệp, rằng lợi nhuận của doanh nghiệp đã được chi tiêu như thế nào để giúp đỡ những người lang thang hoặc trẻ em cơ nhỡ. Hoặc bạn có thể viết về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình bằng một giọng văn hài hước và thân thiện và người đọc thay vì chỉ miêu tả và liệt kê các tính năng một cách bài bản, khô khan và vô hồn.

.
*KỲ TỚI: BƯỚC 3 – KHẲNG ĐỊNH NHỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP

Single Post Navigation

3 thoughts on “3 BƯỚC để có một bản Hồ Sơ Năng Lực Công Ty ẤN TƯỢNG – Bước 2

  1. Pingback: 3 BƯỚC để có một bản Hồ Sơ Năng Lực Công Ty ẤN TƯỢNG – Bước 3 « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  2. Pingback: NỘI DUNG CHÍNH của một hồ sơ năng lực công ty trọn vẹn « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  3. Pingback: Tổng hợp loạt bài “VIẾT HỒ SƠ NĂNG LỰC CHO CÔNG TY” – NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: