Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

3 BƯỚC để có một bản Hồ Sơ Năng Lực Công Ty ẤN TƯỢNG – Bước 1

Nguồn: Allison Bliss Consulting
ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan dịch và tổng hợp

*Xem bài viết tổng hợp ở đây;

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - Phan Nguyễn Khánh Đan - 2012 01 05
*Ảnh: Quảng cáo đồ chơi LEGO

Ở bài viết trước, chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của một bản hồ sơ năng lực công ty đối với sự thành bại của một doanh nghiệp. Hôm nay tôi xin đào sâu chi tiết cụ thể về cách thức làm thế nào để viết hồ sơ năng lực công ty một cách có chất lượng, thông qua 3 bước.

BƯỚC 1: CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN HỮU ÍCH BẰNG NGÔN TỪ THÔNG DỤNG

Hồ sơ năng lực công ty cần thể hiện thông tin về nhân sự chủ chốt, các miêu tả về sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp bằng ngôn ngữ và cách trình bày dễ hiểu, để bất kỳ ai – từ khách hàng, người ngoài chuyên môn cho đến dân trong ngành – cũng có thể đọc và nắm được.

Vì sao ư?

Vì các phóng viên hoặc nhà báo sẽ luôn tìm kiếm những doanh nghiệp trong lĩnh vực họ quan tâm để tiếp cận hoặc phỏng vấn cho những câu chuyện của họ. Nếu doanh nghiệp của bạn được nêu tên trong những câu chuyện đó thì xem như công ty vừa được “quảng bá miễn phí” đến những đối tượng khách hàng bạn mong muốn (tất nhiên đó nên là những câu chuyện hoặc tấm gương tích cực).

Nếu giới phóng viên hoặc nhà báo – hoặc khách hàng, hoặc bất kỳ ai đang cần đến những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp – không hiểu bạn viết gì trong cuốn hồ sơ năng lực công ty, thì họ khó lòng tiếp cận gần hơn đến công ty của bạn chứ chưa nói chi đến việc phỏng vấn các nhân sự chủ chốt. Còn bản hồ sơ đó xem như vô dụng trong việc quảng bá, tiếp thị và không mang lại lợi ích thiết thực cho công ty.

Hiển nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không thể đề cập đến những nội dung mang tính chuyên môn hoặc trình độ cao làm nên thương hiệu của công ty bạn trong hồ sơ năng lực. Song hãy miêu tả chúng bằng những từ ngữ thông dụng, dễ hiểu và dễ nắm bắt.

KỲ TỚI – BƯỚC 2: TRUYỀN TẢI ĐƯỢC CÁ TÍNH DOANH NGHIỆP

.

Single Post Navigation

4 thoughts on “3 BƯỚC để có một bản Hồ Sơ Năng Lực Công Ty ẤN TƯỢNG – Bước 1

  1. Pingback: 3 BƯỚC để có một bản Hồ Sơ Năng Lực Công Ty ẤN TƯỢNG – Bước 2 « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  2. Pingback: 3 BƯỚC để có một bản Hồ Sơ Năng Lực Công Ty ẤN TƯỢNG – Bước 3 « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  3. Pingback: NỘI DUNG CHÍNH của một hồ sơ năng lực công ty trọn vẹn « Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

  4. Pingback: Tổng hợp loạt bài “VIẾT HỒ SƠ NĂNG LỰC CHO CÔNG TY” – NGHỆ THUẬT VIẾT QUẢNG CÁO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: