Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Những vai trò có-thể-bạn-chưa-biết của ẤN PHẨM QUẢNG CÁO

Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo - ảnh minh họa 2012 14 11

“Làm kinh doanh, nếu bạn in và phát hành những ấn phẩm quảng cáo của mình như những tờ rơi mà người ta có thể dễ dàng vứt xuống đường hoặc quẳng vào sọt rác, thì khách hàng cũng sẽ nghĩ về doanh nghiệp của bạn… như những tờ rơi.”

1. Bán hàng một cách trực tiếp: Các ấn phẩm này có thể

– Cung cấp nhiều thông tin về sản phẩm;

– Giải đáp mọi nghi vấn của khách hàng;

– Kết thúc chiến dịch bán hàng.

2. Nâng cao doanh số:

– Cũng cung cấp thông tin, nhưng không bao giờ tiết lộ toàn bộ câu chuyện về sản phẩm, nhằm tạo hiệu ứng tò mò và thúc đẩy doanh số. Chiến lược này cần phải kết hợp cả ấn phẩm quảng cáo và nhân viên bán hàng. Lúc này, ấn phẩm có tác dụng thăm dò phản ứng của khách hàng.

3. Tập trung sự chú ý về phía sản phẩm:

đặc biệt trong các chiến dịch bán hàng không sử dụng nhân viên bán hàng hoặc hình thức gửi thư/email.

4. Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp:

Truyền tải thông điệp của doanh nghiệp đến quần chúng, các nhà đầu tư, đối tác,…

*Bài học rút ra của riêng dịch giả: Thực sự ấn tượng với vai trò thứ 4: Làm kinh doanh, nếu bạn in và phát hành những ấn phẩm quảng cáo của mình như những tờ rơi mà người ta có thể dễ dàng vứt xuống đường, thì khách hàng cũng sẽ nghĩ về doanh nghiệp của bạn… như những tờ rơi. 

.

~ ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan
Dịch giả của “15 lá thư chào hàng triệu đô của Robert Collier” và nhiều cuốn sách có giá trị khác.
Admin của trang chủ Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo
Giám đốc nhà phát hành sách Con Đường Tri Thức

.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: