Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Thư viện tham khảo về viết quảng cáo và copywriting

Muốn quảng cáo hiệu quả, hãy làm được 3 điều này!

Quảng cáo nội y Maidenform năm 1960 - Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo

Một mẩu quảng cáo nội y Maidenform năm 1960

Trước khi đặt bút viết một mẩu quảng cáo, hãy tìm hiểu xem những lợi ích hay đặc điểm nào của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ quan tâm nhất.

Bài viết quảng cáo của bạn thành công khi đánh vào tâm lý khách hàng ở cả 3 cấp độ:

1. Cấp độ LÝ TRÍ:

Bài quảng cáo cần logic, thông tin xác thực và lập luận hợp lý. Đây là một cấp độ cần thiết, nhưng lại không quan trọng bằng hai cấp độ sau.

2. Cấp độ CẢM XÚC:

Nhấn mạnh vào nhu cầu, nỗi sợ hãi, tình cảm, tình yêu, sự giàu có, và nội tâm của khách hàng.

3. Cấp độ CÁ NHÂN:

Liên hệ trực tiếp đến bản thân khách hàng. Mạnh dạn dùng đại từ xưng hô “bạn”, “của bạn”, “cho bạn”. Đây là cấp độ quan trọng nhất, vì khách hàng chỉ quan tâm đến những gì ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích bản thân họ.

.

~ ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan
Dịch giả của “Quyền năng tiếp thị của màu sắc” và nhiều cuốn sách có giá trị khác.
Admin của trang chủ Nghệ Thuật Viết Quảng Cáo
Giám đốc nhà phát hành sách Con Đường Tri Thức

.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: